سال اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی

مصاحبه با آقای احمد یوسفی مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان

نویسنده :
تاریخ:شنبه 9 خرداد 1394-12:13 ب.ظ

 

مصاحبه  با آقای احمد یوسفی مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان

   در آستانه  هفته احسان  و نیکوکاری ( 14الی 21 اسفند ماه )و سالگرد فرمان  تاریخی  حضرت  امام خمینی  (ره) مبنی بر تشکیل  کمیته  امداد  در 14 اسفند ماه سال 1357  

س 1- مهمترین فعالیت های کمیته امداد وآمارافرادتحت حمایت وخدماتی که به آنهاارائه می شودبیان فرمایید.:

ج: بسمه تعا لی بنده درابتداازکلیه مردم خیر،فهیم ونوعدوست شهرستان لنجان ، مسئولین محترم به ویژه ائمه محترم جمعه وجماعات، فرماندارمحترم ، نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ، مدیران محترم صنایع وکارخانجات منطقه به ویژه ذوب آهن اصفهان ومجتمع فولادمبارکه تقدیروتشکرمی نمایم که باکمکهای نقدی وارشادات وراهنمائیهای خود،مارادرخدمت به محرومین یاری نمودند.همانطورکه می دانیدفرمان تشکیل این نهادمقدس توسط امام راحل تنها22 روزپس ازپیروزی انقلاب نشان ازتوجه آن عزیزسفرکرده به محرومین واقشارنیازمندباتاسی ازاجدادبزرگوارشان(ع) می باشدوهدف ازتشکیل، ارائه خدمات حمایتی ومعیشتی وفرهنگی به منظورتامین خوداتکائی ، تقویت ورشدایمان باحفظ کرامت این قشرازجامعه می باشد. ورویکردجدید، اجرای خدمت رسانی بامحوریت توانمندسازی خانواده هاست که بامحدودکردن برنامه کمک معیشت وسوق دادن به سمت خدمات اثربخشترمانندتمرکزاعتبارات درحوزه اشتغال وبرنامه بیمه های اجتماعی زنان سرپرست خانوارومجریان طرح اشتغال وتوجه ویژه به آموزش ومشاوره درراستای تحکیم  بنیان خانواده وفعال کردن ظرفیت خانواده هامی باشدو فرایند ایجاد  اشتغال  جهت مددجویان  تحت حمایت و اقشار نیازمند  در سه قالب  كار انگیزی ، مشاغل خانگی و خودكفائیپس از انجام  سنجش توانائی های  شغلی افراد به مددجویان و نیازمندان ارائه می شودورسیدگی و نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغال و خودكفائی مددجویان از محورهای  فعالیت  خودكفائی است . لازم بذكر است  كلیه كارفرمایان ، صاحبان شركتها ، كارخانجات و موسسات  كاریابی می توانند با جذب  نیروی  كار  از مددجویان  امداد  از بسته  های تشویقی  این نهاد  بهرمند شوند .وامرمقام عظمای ولایت (مدظله العالی) وشعارسال 1393 ایشان مبنی براقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت  جهادیو رویکرد امداد در سال جدید برسه محور تعالی فکری و فرهنگی  خانواده ، استحکاماقتصاد خانواده ،گسترش شبکه  نیکوکاری  با محوریت مساجد ، سبک مدیریت جهادی مسئولیت امدادگران دراین خصوص  ودرسال جدیدرا صدچندان کرده است.مدیریت امدادشهرستان لنجان حدود3918 خانوار(7496 نفر) تحت حمایت دائم وحدود000/20 نفرنیزبه طورمقطعی وفصلی تحت حمایت دارد . ودر11 ماههسال 1393خدمات قابل توجهی به شرح ذیل جهت این عزیزان انجام داده است:

1-    کمک معیشت(مستمری ماهانه) 000/000/210/20 ریال 2-پرداخت تسهیلات اشتغال ازمحل اعتبارات صندوق امدادبرای69 نفربه مبلغ 000/000/055/4 ریال واز محل اعتبارات بانکی به مبلغ 000/000/920/24 ریال به تعداد  194 نفر3- ارائه خدمات فرهنگی وآموزش به 1200 نفرازدانش آموزان ودانشجویان وطلاب عزیزوآموزش خانواده ومشاوره دینیبه مبلغ 000/000/050/1 ریال4-خدمات بیمه ودرمان ازطریق بیمه نمودن تعداد4555  نفرازافرادتحت حمایت ساکن شهرهای دارای جمعیت بالای 000/20 نفر به مبلغ 412/204/991/6 ریال5- اجرای بیمه تامین اجتماعی (استفاده ازخدمات درمانی وسابقه جهت حقوق بازنشستگی) برای 1187 نفراززنان سرپرست خانوارومجریان طرحهای خودکفائی به مبلغ 000/000/768/4 ریال6- کمک جهیزیه وهدیه ازدواجبه 151 نفرازنوعروسان وپسران درآستانه ازدواج به مبلغ394/007/201/1ریال7-احداث یاخریدوتعمیرمسکنوپرداخت اجاره وودیعه مسکن به تعداد110نفرومبلغ 596/171/379/18-معافیت خدمت سربازی فرزندان مددجوحدود 18 نفر9-پرداخت 496 موردوامهای قرض الحسنه کارگشا یی به مبلغ 000/000/550/6 ریال 10-انجام خدمات حقوقی و قضایی مددجویان ،برگزاری کلاسهای آموزشی وتوجیهی وتوان سنجی خانواده های واجد شرایط ومستعدجهت ایجادتوانمندسازی اجتماعی.

2- س2 مشارکت مردم درکمک به این نهادبه چه میزان بوده است؟

ج- بنده بازهم ازمشارکت خوب مردم فهیم وخیرومسئولین خدمتگزار تقدیروتشکرمی نمایم چون اگرحمایت، همکاری وراهنمائیهای ایشان نبودمادرخدمت رسانی به مردم موفق نبودیم و البته خدمت رسانی  به اقشار  نیازمند  جزو افتخارات كمیته امدادامام (ره) است.

ولازم است عرض کنم در11 ماهه سال 1393 مردم فهیم ونوعدوست شهرستان وصنایع منطقه مبلغ 000/000/280/40ریال درقالب کمکهای نقدی ،صدقات، فروش تاج گل، طرح برکت، طرح اکرام،اطعام وافطاری، نذری، فطریه ،زکات ،کفارات و... به این نهادمقدس کمک نموده اندکه این کمک همراه باکمکهای بی دریغ دولت خدمتگزارمبلغ 000/000/235/55کمک مابه نیازمندان شهرستان لنجان اعم ازتحت حمایت وغیرتحت پوشش رافراهم نموده.لازم است درقسمت درآمدها طرح اکرام  ایتام  و محسنین راباتوجه به اهمیت خاصی که دارد جداگانه توضیح بدهم :طرح اکرام: طرحی است خداپسندانه که افرادخیرضمن تقبل کفالت یک یا چند یتیم ماهانه مبلغ 000/300ریال یابیشترجهت هریتیم به حساب امدادواریزمی نمایدکه این کمک خاص یتیم موردنظرحامی می باشدومستقیما بهحساب همان یتیم واریزمی گردد وهم اکنون تعداد2100 نفرخیرشهرستان کفالت 479 یتیم تحت حمایت رابه عهده دارند ودر11 ماههسال 1393 مبلغ 000/000/350/5 ریالبصورت نقدی و غیر نقدی به ایتام خودکمک نموده اند.نحوه ثبت نام :  حامیان محترم می توانند با مراجعه حضوری  به واحد اکرام   کمیته امداد  و یا با  تماس تلفنی   به شماره تلفن  52270816و یا با مراجعه به سایت  www.esf-ekram.comثبت نام نمایند

طرح محسنین: طرحی است که افراد خیر ضمن تقبل کفالت یک یا چند خانواده مشکل دار(غیر یتیم) ماهانه مبلغی به حساب امداد به عنوان واسطه واریز می نمایند و امداد نیز به حساب خانواده مورد نظر واریز می نماید.در 11 ماهه تعداد حامیان  30 نفرو تعداد 42 خانوار  كه مبلغ 000/155/70 ریال مساعدت شده است .

این نهاد بدلیل فعالیت  و خدمات  ارزنده ای که این چندین سال  داشته بعنوان  دبیر ستاد احیای  زکاتشهرستان و مسئول  جمع اوری  زکات انتخاب  شده که زیر نظر  ائمه محترم جمعه  شهرستان  مشغول فعالیت می باشد  ودر11 ماهه سال 93  تعداد 97  مورد بمبلغ  000/618/671/2 ریال زکات اعم از واجب و مستحب جمع آوری  ودر خصوص کمک به محرومین  و کارهای عام المنفعه  مصرف گردیده است

با عنایت به اینکه در خصوص اشتغال  نیز این نهادبرای خانواده های  تحت حمایت  و اقشار آسیب پذیر  خدمات قابل توجهی  داشته از سوی مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو اصلی کارگروه  اشتغال کشور  انتخاب و توسط  شورای عالی کشور  مسئولیت  دبیرخانه  کمیته  ساماندهی  سرمایه گذاری  و توسعه  اشتغال  پایدار  روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفربه این نهاد  واگذار گردیده است  که انشاءالهبا همکاری ستاد مذکور در شهرستان  در خصوص  اشتغال و رفع بیکاری  جوانان  قدم موثری  بر داشته شود .

مراکز نیکوکاری: با بهره گیری از اندیشه های متعالی  امام (ره) و رهنمود ها  و منویات  ارزشمند  مقام معظم رهبری ( دام عزه ) و  تاکیدات شورای مرکزی  امداد مبنی بر ضرورت  توسعه ی مردمی کمیته  امداد  و نقش محوری آن در جهت  کمک به نیازمندان  جامعه  و ساماندهی  جوامع هدف  بمنظور  بستر سازی و تحصیل  منابع جدید  در راستای  کاهش فقر  و نابرابری های اجتماعی  در کلیه محلات  با محوریت مساجد  محله، مراکز نیکوکاری  افتتاح می گردد تا با بهره گیری از  معتدین   در خصوص شناسائی  نیکوکاران و نیازمندان واقعی محل اقدام لازم بعمل  خواهد آمد که در شهرستان لنجان تاکنون 3 مرکزدر شهرهای زرین شهر و سده و باغبهادران افتتاح گردیده و در آینده نزدیک 3 مرکز دیگر افتتاح و راه اندازی خواهد شد

س4- صحبت خاصی اگربامردم داریدبفرمائید:دبا عنایت به نزدیک شدن به  آغاز هفته احسان و نیکوکاری و با توجه به ایام شهادت  حضرت زهرا (س)  شور نیکوکاری امسال با شعار " اکرام فاطمی  ، شور نیکوکاری "از  روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 با نواختن زنگ نیکوکاری در کلیه مدارس  با هماهنگی سازمان  بسیج دانش آموزی  و روز پنج شنبه  مورخ 14/12/93  با اسقرار پایگاه در سطح شهرستان و روز جمعه مورخ 15/12/93 با استقرار  صندوق در  مصلی  های نماز جمعه با  همکاری  سازمان  صدا و سیما و سازمان بسیج  مستضعفین ، مساجد  آموزش و پرورش   و مراکز نیکوکاری بمنظور  جمع آوری کمک ها و هدایای مردمی  ، خیرین ، نیکوکاران  و سازمانها و شرکتها  جهت یاری رساندن  به نیازمندان توسط امداد   اجرا خواهد شدو انشاء ا..  شاهد شکوه و عظمت  حضور یکپارچه  مردم نیکوکار  در سراسر  میهن اسلامی مان  با رویکرد  فرهنگ سازی  و تقویت  روح انفاق و  و نیکوکاری  در بین  همه اقشار  جامعه  بویژه  جوانان  و نوجوانان عزیز این سرزمین   الهی خواهیم بود .وازآنجائی که هرچه کمکهای مردم وصنایع منطقه  بیشترباشدمابهتردرخدمتگزاری به محرومین که سفارش شده گان خدا ونددرآیات قران کریم ومعصومین (ع) درروایات واحادیث می باشندموفق می باشیم.  لذا تقاضادارم باتوجه به موقعیت خاص اقتصادیهمچون گذشته این نهادو امداد گران راباکمکهای بی دریغ خود در رسالت عظیمی که به دوش دارند یاری نمایند. شماره های تماس   52235758 و52272829و52622424،52235757آدرس زرین شهربلوارمعلم خیابان امداد کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان لنجان

 کمیته امداد امام خمینی(ره) لنجان

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://jacalyngretz.wordpress.com
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 11:56 ق.ظ
This information is invaluable. Where can I find out
more?
http://fearlessbackpac01.snack.ws
شنبه 30 اردیبهشت 1396 01:27 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's website link on your page at
suitable place and other person will also do similar in support of you.
Celesta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:06 ق.ظ
bookmarked!!, I love your site!
Leland
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:42 ق.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to
commenting anyplace, when i read this paragraph
i thought i could also create comment due to this brilliant article.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 06:14 ق.ظ
I don't even know how I stopped up right here,
but I assumed this publish was good. I don't realize who you are but definitely
you're going to a famous blogger in the event you are not already.

Cheers!
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:07 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very useful info specially the last part :) I care
for such info much. I was seeking this certain information for a very
long time. Thank you and best of luck.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:46 ق.ظ
Inspiring quest there. What happened after?

Take care!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:31 ب.ظ
Thanks a lot for sharing this with all people you really
realize what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =).
We may have a link alternate agreement among us
nafas
شنبه 9 اسفند 1393 01:45 ب.ظ
واقعا چراااااا؟ به آدرسم بیا تا گفتگو کنیم!
ava
شنبه 9 اسفند 1393 01:24 ب.ظ
انتظار زیادی ازتون ندارم فقط دلم میخواد بهم سر بزنید و نطرتون را بگین ...منتظرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 40


Admin Logo
themebox Logo